ni2011census

Anailís ar dhéimeagrafaíocht Thuaisceart Éireann bunaithe ar Dhaonáirimh 2001 agus 2011 na RA .
Analysis on Northern Ireland's demography based on the 2001 and 2011 UK Censuses.

Creideamh & Cúlra Pobail 2001
Religion & Community Background 2001

Ceantair Aschur Daonáirimh
Census Output Areas
Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2001 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae an Dúin.

Percentage of people in each Census Output Area in 2001 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Down.
Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2001 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Aontroma.

Percentage of people in each Census Output Area in 2001 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Antrim.

Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2001 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Ard Mhacha.


Percentage of people in each Census Output Area in 2001 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Armagh.

Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2001 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Fhear Manach.


Percentage of people in each Census Output Area in 2001 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Fermanagh.

Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2001 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Thír Eoghain.


Percentage of people in each Census Output Area in 2001 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Tyrone.

Ceadatán daoine in achan Limistéar Aschuir Daonáirimh i 2001 a mhaígh gur den chreideamh Caitliceach a bhí siad, nó gur dhaoine ó Chúlra Pobail Caitliceach iad i gCondae Londandoire.


Percentage of people in each Census Output Area in 2001 who were stated that their religion was Catholic or that they were from a Catholic Community Background for County Londonderry.
Tuillleadh eolais de dheacair ort? Gabh chuig: https://www.freewebs.com/ni2001census/  fá choinne léarscáileanna níos lú de achair bheaga i ngach condae. Cuirtear briseadh síos ar fáil fosta ar aoisghrúpaí 0-4 agus 75+.

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland