ni2011census

Anailís ar dhéimeagrafaíocht Thuaisceart Éireann bunaithe ar Dhaonáirimh 2001 agus 2011 na RA .
Analysis on Northern Ireland's demography based on the 2001 and 2011 UK Censuses.

Ba mise an té a scríobh ni2001census, le fáil fríd an nasc seo thíos:
https://www.freewebs.com/ni2001census/26councils.htm
Beidh mé ag cur leis an tsuíomh seo ar bhun leanúnach amach anseo.

It was I who wrote ni2001census, available through this link below:
https://www.freewebs.com/ni2001census/26councils.htm
I'll be adding to this website on an ongoing basis.

Bhí sé ar intinn agam an suíomh idirlín eile sin a dhruidim i ndiaidh domh an ceann úr seo a thoiseacht, ach cha ndruideann óir tá fhios agam go dtagraítear dó in amanna. Ach is sprioc mheántéarmach liom é gach a bhfuil ar an tsuíomh sin a aistriú chuige seo más féidir. Beidh le feiceáil cá huair a thosófar ar an obair sin ámh!

Ó scríobh mé an chéad suíomh, leis an fhírinne a inse, tá mo chuid smaointeoireachta féin athaithe go mór. Feicim anois gur chuir mé rudaí ar an tsean-suíomh nach raibh bunús acu. Mothaím gur chlúdaigh mé réimse ró-leathan d'ábhair (nach raibh baint dá laghad acu leis an daonáireamh), gan díriú isteach ar ghnéithe áirithe ar cheart domh díriú.

I mbeagán focal, bainfear amach go leor stuif ón tseanleagan amach anseo agus a mhalairt. Tá súil agam go gcoinneofar na caighdeáin mar a bhíodh dar libh. Mar is gnáth má mhothaíonn tú gp bhfuil aon tuairim faoi leith le nochtadh b'aoibhinn liom cluinstin uait.

Mo bhuíochas leat as ucht cuairt a thabhairt ar an tsuíomh seo.

Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland